Andre grupper

Bevegelsesgruppe

Bevegelsesgruppen passer for deg som trenger lavdosert og tilpasset trening. Gruppen ledes av fysioterapeut med spesialkompetanse i fysio-pilates og psykomotorisk fysioterapi. Har du for eksempel ME, hode/nakketraumer, fibromyalgi, fatigue, nedsatt konsentrasjon eller muskelsmerter, kan denne gruppen være aktuell for deg. Lette løsgjørende øvelser, pust, balanse, kroppskontakt, aktivering av kjernemuskulatur og lette generelle styrkeøvelser vil være sentrale elementer i treningen.

Vi ønsker å hjelpe deg å finne tilbake til de gode kroppsopplevelsene.

Bosugruppe

BOSU står for Both Sides Up og er en halv gummiball som kan brukes på begge sider. Du får trent både styrke, smidighet, balanse, koordinasjon og stabilitet. Det fjærende underlaget som BOSUEN gir, legger til rette for en skånsom og myk bevegelsesopplevelse. For å være med i denne gruppen, må du ha deltatt på en av våre ordinære fysio-pilates grupper i minst ett semester.

Utetrening

Treningen er hovedsakelig rettet mot kondisjon, men vil også ha noe innslag av styrketrening. Utetreningen er et fint supplement til den ordinære Fysio-Pilatestreningen. Første kursdag blir det gitt informasjon om retningslinjer for fysisk aktivitet for eldre, deretter foregår treningen ute i nærområdet til Studio Pilates. Det er dine fysiske forutsetninger som bestemmer hvor hardt du kan trene. Vi har fokus på intervalltrening, med pauser mellom intervallene. Kurset går sent vårsemester og tidlig høstsemester.

Se gjerne linken vedlagt om et forskningsprosjekt de har ved NTNU i Trondheim: https://www.nrk.no/viten/xl/aldri-for-sent_-1.13454322