Fysikalsk behandling

Ved plager/skader er den innsatsen du gjør selv ved å trene en svært viktig faktor for å bli bedre. Hos Studio Pilates tilbyr vi også fysikalsk behandling, og det er kort ventetid. Vi har ikke driftstilskudd, du må derfor dekke hele beløpet for behandlingen selv. Mange har i dag helseforsikring, og denne kan du selvfølgelig bruke hos oss.

Psykomotorisk fysioterapi


Vi har kompetanse i psykomotorisk fysioterapi. Denne terapiformen retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstander i kroppen og å øke fortrolighet og kontakt med egen kropp. Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp.

Behandlingen passer for deg som:
  • har langvarige smertetilstander i muskulatur
  • plages av anspenthet
  • har plager relatert til pust
  • har angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer eller ulike tretthetstilstander
  • ønsker å forebygge kroppslige plager i forbindelse med arbeid/skole og i sosiale relasjoner