Pilatestrening

Joseph Pilates

Treningsformen har navn etter Joseph Pilates ( 1880-1967). Joseph var svak og sykelig som barn og begynte derfor å trene for å bygge opp immunforsvaret sitt. Hans interesse for fysisk aktivitet vedvarte, og etter år med svært allsidig praksis, begynte han å utvikle sin egen treningsform; Pilates metoden. I 1926 åpnet han sitt eget studio i New York. Her hadde han blant annet et nært samarbeid med New York Ballet.

Fysio-Pilates

Fysio-Pilates er en fornyelse av den tradisjonelle pilatestreningen. Mange av de tradisjonelle pilatesøvelsene bærer preg av at Joseph Pilates jobbet mye med dansere, og de krever derfor mer fleksibilitet, styrke og kroppsbeherskelse enn det gjennomsnittet i befolkningen har. I Fysio-Pilates har metoden blitt oppgradert i tråd med nyere forskning og viten innen fysioterapifaget. De fleste øvelsene har blitt brutt ned for å gi en mer trinnvis oppbygning, og nye øvelser har kommet til. Dette gjør metoden til et egnet redskap enten du er frisk eller har fysiske plager.

I treningen legges det særlig vekt på å styrke de dype musklene rundt mage og rygg, og å balansere de ulike muskelgruppene mot hverandre. Mange trener uhensiktsmessig slik at sterke muskler blir sterkere og svake muskler forblir svake. Ved å forbedre muskelbalansen, får du en mer optimal funksjon. Andre viktige elementer i Fysio-Pilates er: styrke, fleksibilitet, holdning, pust og avspenning.