VIKTIG INFO OM CORONA
12. mars 2020
OPPDATERING – gjenåpning
17. april 2020

En liten oppdatering til alle våre kunder:

Mange av dere er kanskje usikre på om dere må melde dere av treningsgruppene for å unngå at betalingen for nytt semester løper, uten at dere kan delta på grupper. Vi kommer ikke til å starte ny betalingsperiode før helsemyndighetene sier at det er greit å delta på trening og vi kan starte opp igjen.

Hvis vi er så heldig at vi kan starte opp igjen før ferien, kommer vi til å telle opp antall uker som er igjen fram til sommeren og ta betalt ut i fra dette. Det er altså ingen grunn til å melde seg av hvis dere har intensjon om å starte opp igjen så snart dette blir mulig.

Treningstimene dere har betalt for fram til og med 27.03, vil bli overført til neste semester. Vi har dessverre ikke mulighet til å refundere disse tre ukene, men alle vil ha en mulighet til å ta igjen de tapte timene. Dette gjelder også om man har meldt seg av siste vårsemester og bare ønsker å bruke de tre timene man har til gode. Denne rettigheten gjelder bare i løpet av neste semester.

Vi håper vi skal greie oss over kneiken, og gleder oss til å få nye og gamle kunder på plass igjen så snart det er forsvarlig.

Med vennlig hilsen

Åse og Susanne