Ledig svangerskapsvikariat hos oss!!
 
 
Stilling: Fysioterapeut, 100% vikariat
 
Tidsrom: Fra 11. desember 2017- 07. januar 2019
 
Søknadsfrist: 08. september 2017
 
Kvalifikasjoner: Søker må være fysioterapeut. I tillegg kreves sertifisering som fysio-pilatesinstruktør. Det er imidlertid mulig å søke selv om fysio-pilatesutdanningen ikke er fullført. Det vil da bli gitt intensiv opplæring i løpet av høsten. Søker må delta da på kurset som har følgende kurshelger: 22.-24. september 2017, 02-04 februar 2018, 01-03 juni 2018.
 
Lønn: Lønn følger Spekter tariffområde, sentrale minstelønnsatser. Tillegg for arbeid etter klokken 16.00
 
Arbeidstid: 36,5 timer i uken.
 
Arbeidsoppgaver: Stillingen har en tredelt arbeidsfordeling, og kvalifikasjoner innen hvert av arbeidsområdene vil bli vektlagt
1) Være instruktør for fysio-pilatesgrupper, samt å holde introtimer i forbindelse med dette.
2) Fysikalsk behandling
3) Administrative oppgaver : Svare på e-post og telefon, drive markedsføring , organisering rundt kursvirksomhet for fysioterapeuter, og andre oppgaver knyttet til daglig drift.
 
Dette er en allsidig og spennende stilling hvor du får brukt deg selv på mange områder. Søker vil jobbe tett sammen med leder, og sammen skal vi prøve å være i utvikling både faglig og i forhold til å utvikle tilbud og profil på Studio Pilates.
Dine viktigste kvalifikasjon er entusiasme, nysgjerrighet, lærevillighet og engasjement.
 
Søknad sendes til post@studiopilates.no
For spørsmål om stillingen kontakt Åse Torunn Bergem Odland (55203360/91007539).