Oppfølgingskurs

Kurstilbudet 2019/2020

Inspirasjonskurs
Dette er et kurs for deg som har tatt sertifiseringskurset og ønsker ny inspirasjon og påfyll av øvelser. Vi har plukket ut noen av våre favoritter fra stående øvelser, øvelser med vekter, strikk, TOGU ball, pilatesring og massasjeballer. De fleste av disse øvelsene er hentet fra tidligere påbyggingskurs. Vi har også lagt til noen helt nye matteøvelser. I tillegg til å lære nye øvelser, vil vi gi eksempler på hvordan en gruppetime kan bygges opp. Dere får være deltagere på gruppetimer, og vi vil finpusse på øvelser som dere har hatt på grunnkurset.

2-dagerskurs
18-19 oktober 2019
Pris: 4500

Fysio-Pilates møter psykomotorisk fysioterapi
Fysio-Pilates har mange elementer av den psykomotoriske tilnærmingen i seg som; - kroppsbevissthet,- kjenne etter,- pust,- små lette bevegelser… Våren 2017 avsluttet jeg videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi. Dette har jeg opplevd som svært berikende, og pasientene mine har merket at Fysio-Pilates klassene mine har fått inn en del nye elementer. Gjennom dette kurset ønsker jeg å vise hvordan dere kan bygge videre på øvelsene fra grunnkurset ved å involvere deltagerne enda mer i den utforskende prosessen. Jeg ønsker også å trekke inn nye øvelser og introdusere øvelser hvor vi får til et samspill mellom deltagerne. Øvelsene vil være fine å ta med seg inn i ordinære Fysio-Pilates grupper, men kan også være et ekstra nyttig påfyll i forhold til ulike spesial-grupper.

2-dagerskurs

Pris: 4500

Fysio-Pilates med strikk
Strikk er et enkelt, billig og nyttig «treningsapparat». På dette kurset får du mange nye øvelser, både lette grunnøvelser og tyngre øvelser for viderekommende. Det er kjekt å kunne skape variasjon i øvelsesutvalget både i gruppetimer og i individuell instruksjon, ikke minst når kundene har gått og trent en stund.

2-dagerskurs

Pris: 4800

Påbygningskurs
Nå har vi holdt på med fysio-pilates utdanning siden 2005. Utdanningen er stadig i utvikling og øvelser er blitt lagt til, trukket fra og finpusset på. Påbyggingskurset gir alle en god anledning til å oppdatere seg på øvelser. I tillegg vil vi presentere mange nye øvelser. Vi vil blant annet gjøre øvelser med triad ball, pilatesring og håndvekter, og mange nye matteøvelser.

Vi vil også legge vekt på at dere får delta på flere pilatesklasser, og se på hvordan man kan sette sammen øvelser for å jobbe målrettet i forhold til ulike problemstillinger.

2-dagerskurs

Fysio-Pilates i svangerskap- og barseltid:
Dette er et spesialkurs for deg som skal jobbe med gravide- og barselkvinner, enten i form av egne kurs eller ved at gravide deltar på dine ordinære grupper. På kurset går vi gjennom hvordan du må tilrettelegge treningen for denne gruppen på grunnlag av de gjeldende anbefalinger fra Sosial- og helsedirektoratet, og med bakgrunn i forskning som er gjort på feltet. Vi deler også erfaringer vi har hatt med å arbeide med denne gruppen gjennom mange år.

Kurset vil inneholde både en gjennomgang av teori og praktisk trening på tilpassede øvelser.

2-dagerskurs

Pris: 4800

Fysio-Pilates på BOSU 1
På Studio Pilates bruker vi mye BOSU. I tillegg til å trekke inn enkeltøvelser i ordinære grupper, har vi også egne viderekommende klasser som er rene BOSU-timer. Dette er et veldig populært tilbud.

BOSU kan brukes til alt fra lette nybegynner øvelser til tunge utfordrende øvelser for viderekommende, og er blant annet supert for å trene balanse og stabilitet. Vi har etter hvert utarbeidet et stort øvelsesutvalg, og har derfor valgt å dele kurset opp i to deler. Mange vil nok føle behov for å ha tid til å jobbe en stund med øvelsene på BOSU 1 før de tar BOSU 2.

Fysio-Pilates på BOSU 2
Oppfølger til BOSU 1. Nye øvelser. Mange av øvelsene bygger videre på det du lærte på BOSU 1.

Dagskurs