Priser & Påmelding

Det er bindende påmelding til alle våre timer, og du følger en fast gruppe. Året er delt opp i fire perioder. Man binder seg opp for en periode av gangen, og betaler for hele perioden under ett.

OBS: Det er mulig å starte midt i en periode. Man betaler da for antall ganger som gjenstår av perioden.


Priser


Fysiopilates


Gravid / Barsel

Før du kan starte opp med treningen hos oss må du ha en introduksjonstime (gjelder ikke graivde/barsel grupper). Dette er en enetime hvor vi kan få et inntrykk av hvilket treningsnivå som passer deg og ellers kartlegge om det er spesielle hensyn vi må ta. Timen varer i 60 minutter, og koster kr 600.

Så snart vi har mottatt din påmelding vil du bli kontaktet for å avtale tidspunkt for introduksjonstime.

Dersom du har trent her tidligere er det ikke nødvendig med en ny introduksjonstime.

«Her blir du møtt av kunnskapsrike og dyktige fysioterapeuter, som hjelper deg der du er formmessig. En behagelig og god atmosfære.»

Tine, via Facebook

Priser

Gruppetrening
Fysio-pilatestrening – kr 240,- pr. gang
Introduksjonstime – kr 600,-

Privattimer
Treningsveiledning 60min – kr 680,-
Treningsveiledning 45min – kr 580,-

Fysikalsk behandling
60 minutter kr 680,-
45 minutter kr 580,-
30 minutter kr 480,-

Vi deler året inn i fire semestre. Pris pr semester vil variere, da du betaler kr 240 x antall uker i det aktuelle semesteret. Hvert semester har en varighet på mellom 8-12 uker. Du betaler for hele semesteret ved oppstart.

Starter du midt i et semester betaler du for de gjenstående ukene i semesteret.

Fysiopilates

Om det ikke er noen tidspunkt som passer for deg, ta gjerne kontakt med oss så prøver vi å finne en løsning.

Gravid / Barsel

Om det ikke er noen tidspunkt som passer for deg, ta gjerne kontakt med oss så prøver vi å finne en løsning.

Kontaktinformasjon
910 07 539
55 20 33 60

post@studiopilates.no

Adresse
Kalfarveien 79
5022 Bergen

Veibeskrivelse

© Studio Pilates AS