Priser

Året er delt inn i følgende fire perioder:
1. Første halvdel av høstsemesteret
2. Andre halvdel av høstsemesteret
3. Første halvdel av vårsemesteret
4. Andre halvdel av vårsemesteret

Det er bindende påmelding til alle våre timer, både på dag- og kveldstid. Man binder seg opp for en periode av gangen, og betaler for hele perioden under ett.

Det er mulig å starte midt i en periode. Man betaler da for antall ganger som gjenstår av perioden.