Priser

Året er delt inn i følgende fire perioder:
1. Første halvdel av høstsemesteret
2. Andre halvdel av høstsemesteret
3. Første halvdel av vårsemesteret
4. Andre halvdel av vårsemesteret

Det er mulig å starte midt i en periode. Man betaler da for antall ganger som gjenstår av perioden.

Det er bindende påmelding til alle våre klasser, både på dag og kveldstid. Dette betyr at man må binde seg til en periode av gangen, og betale for hele denne peridoen under ett.