Utdanning

Sertifisering i Fysio-Pilates
Med en sertifisering i Fysio-Pilates åpner du nye muligheter!

Utdanningen vil styrke dine ferdigheter i analyse av bevegelse og holdning. Du lærer øvelser rettet mot motorisk kontroll, styrke, fleksibilitet, pust, avspenning og kroppsbevissthet. Du vil også få trening i å tilpasse øvelser til den enkeltes behov. Dette gjør Fysio-Pilates til et nyttig redskap enten du jobber med frisktrening eller rehabilitering, gruppetrening eller individuell behandling.

Studio Pilates arrangerer årlige sertifiseringskurs bestående av tre deler som leder til sertifisering som instruktør i Fysio-Pilates.

Fysio-Pilates
Fysio-Pilates er en fornyelse av den tradisjonelle pilatestreningen. Metoden har blitt oppgradert i tråd med aktuell forskning og viten innen fysioterapifaget. De fleste øvelsene har blitt brutt ned for å gi en mer trinnvis oppbygning, og nye øvelser har kommet til. Dette gjør metoden til et egnet redskap for rehabilitering.

Etter gjennomført kurs skal deltagerne:
- Kunne et øvelsesrepertoar fra begynnernivå til viderekommet nivå
- Kunne anvende øvelsene i forhold til ulike diagnoser og problemstillinger
- Kunne modifisere og tilpasse øvelser til individuelle problemstillinger
- Ha kjennskap til det teoretiske grunnlaget for treningen
- Kunne lede en gruppe i Fysio-Pilates

Målgruppe: Fysioterapeuter, kiropraktorer, naprapater, osteopater
Opptakskrav: Grunnutdanning/Studenter på 6. semester eller turnuskandidater
Kursavgift: kr 5900,- per helg, samt eksamensavgift kr 1000,-
Påmelding: tlf: 55203360 eller e-post: post@studiopilates.no