Utdanning

Kurs i Fysio-Pilates
Kursserie i tre deler som leder til sertifisering som instruktør i Fysio-Pilates

Fysio-Pilates gir deg et unikt redskap til å tilpasse øvelser til den enkeltes behov i både frisktrening og rehabilitering. Du bedrer dine ferdigheter i analyse av bevegelse og holdning, og lærer mange gode øvelser rettet mot motorisk kontroll, styrke, fleksibilitet, pust og avspenning.

Fysio-Pilates
Mange av de tradisjonelle Pilatesøvelsene bærer preg av at Joseph Pilates jobbet mye med dansere, og krever mer fleksibilitet, styrke og kroppsbeherskelse enn det gjennomsnittet i befolkningen har. I Fysio-Pilates har metoden blitt fornyet og oppgradert i tråd med nyere forskning og viten innen fysioterapifaget. De fleste øvelsene har blitt brutt ned for å gi en mer trinnvis oppbygning, og nye øvelser har kommet til. Dette gjør metoden til et egnet redskap for rehabilitering.

Målgruppe: Fysioterapeuter
Opptakskrav: Grunnutdanning/Studenter på 6. semester eller turnuskandidater
Kursavgift: kr 5900,- per helg, samt eksamensavgift kr 500,-
Påmelding: tlf: 55203360 eller e-post: post@studiopilates.no