Hedmark

Kjersti Pedersen
Løten Fysioterapi
Tlf: 62 52 92 92
Espern Aktivitetssenter
Tlf: 62 55 53 33
pal.torgerhagen@kinnarps.no

Torild Skjefstad
Grande Rehabiliteringssenter AS
Tlf: 62 36 25 10
tsk@grande_rehab.no